Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства України розкривається сутність адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. Висвітлено організаційні та нормативно- правові засади роботи підрозділів ювенальної превенції щодо захисту прав і законних інтересів дітей. Акцентована увага на формах та методах загальної та індивідуальної профілактики щодо дітей в діяльності підрозділів ювенальної превенції. Розкрито особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо неповнолітніх. Визначено алгоритм взаємодії підрозділів ювенальної превенції з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та законних інтересів дітей.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів, поліцейських, працівників інших органів виконавчої влади.

АВТОРИ:

Олександ ЮНІН – перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Заслужений діяч техніки та науки, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції;

Віта МОРОЗ – завідувач навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, доктор юридичних наук, професор, майор поліції;

Каріна ПІСОЦЬКА – викладач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, старший лейтенант поліції;

Ірина ТИЩЕНКОВА – доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;

Олександра НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАРЬ – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Завантажити файл